Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của NCS. Bùi Đức Hiếu

Chiều ngày 03/8/2021 Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh (NCS) Bùi Đức Hiếu với đề tài luận án: “Nghiên cứu an ninh nguồn nước dưới tác động của biến đổi khí hậu – Áp dụng cho tỉnh Quảng Ngãi”, ngành: Biến đổi khí hậu; Mã số: 9440221.

 Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện Quyết định số 113/ QĐ-VKTTVBĐKH ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu ban hành Quy trình tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ theo hình thức trực tuyến. Được sự đồng ý của Viện trưởng và sự đồng thuận của Hội đồng, Nghiên cứu sinh, buổi Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Bùi Đức Hiếu đã diễn ra bằng hình thức trực tuyến với điểm cầu P.131 tại Viện dành cho NCS trình bày.

 
 PGS. TS. Dương Hồng Sơn chủ trì thông qua hình thức trực tuyến

Buổi họp đã diễn ra dưới sự chủ trì của PGS. TS. Dương Hồng Sơn với sự tham gia của đại diện cơ sở đào tạo là PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng (Viện trưởng Viện Khoa học hoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) cùng các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Biến đổi khí hậu đến từ các cơ quan trong Bộ.

Điểm cầu phòng 131 dành cho NCS trình bày 

Hội đồng đã nghe NCS. Bùi Đức Hiếu trình bày về các nội dung luận án. Trong đó, mục tiêu của luận án hướng tới gồm: Xác định được các yếu tố ảnh hưởng tới ANN, qua đó xây dựng được phương pháp đánh giá ANN cấp tỉnh; Đánh giá được ANN ở tỉnh Quảng Ngãi ở hiện tại và trong tương lai (có xét đến và không xét đến điều kiện biến đổi khí hậu); Đề xuất được giải pháp đảm bảo ANN tại tỉnh Quảng Ngãi trong điều kiện BĐKH.

Qua quá trình thu thập số liệu, tính toán và nghiên cứu, NCS. Bùi Đức Hiếu đã đưa ra được những kết luận cho đề tài nghiên cứu của mình như sau: (1) Xây dựng được phương pháp luận và bộ chỉ số đánh giá an ninh nước: gồm 04 chỉ số chính và 17 chỉ số thành phần; (2) Xác định an ninh nước ở Quảng Ngãi đang bị suy giảm: thiếu nguồn cung cấp nước và gia tăng nhu cầu sử dụng nước cho các ngành, điển hình là nước sử dụng cho nông nghiệp và sinh hoạt; ô nhiễm nước do việc xả thải thẳng lượng nước chưa qua xử lý ra các nguồn cấp nước chính. Ngoài ra còn có một số yếu tố tác động gián tiếp như thu nhập bình quân đầu người còn thấp dẫn đến khả năng tiếp cận nguồn nước sạch, đảm bảo tiêu chuẩn còn hạn chế; biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến khó lường và những tác động bất lợi sẽ ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh nước nói riêng và các vấn đề môi trường – kinh tế – xã hội nói chung; (3) Tính toán an ninh nước ở thời điểm hiện tại và tương lai (có xét đến và không xét đến biến đổi khí hậu). Thông qua kết quả tính toán, có thể khẳng định mức độ an ninh nước ở thì tương lai là kém hơn so với hiện tại, trong thời kỳ tương lai thì mức độ an ninh nước có xét đến biến đổi khí hậu kém hơn nếu không xét đến biến đổi khí hậu, và mức độ an ninh nước ở kịch bản RCP8.5 kém hơn so với kịch bản RCP4.5; (4) Đề xuất các giải pháp đảm bảo và tăng cường an ninh nước cho Quảng Ngãi. Trong đó, nếu các giải pháp được áp dụng đồng bộ thì chỉ số an ninh nước ở tương lai đều tăng so với việc các giải pháp không được thực thi. Cụ thể: ở tất cả các huyện và cả tỉnh mức độ an ninh nước đều được cải thiện với mức chênh dao động từ 0,08 đến 0,04, còn cả tỉnh được cải thiện từ 0,55 – mức an ninh nước trung bình lên 0,62 – mức an ninh nước cao (đạt mức chênh 0,07).

 Các chuyên gia tham dự buổi họp bằng hình thức trực tuyến

Trước những nội dung của luận án, các ủy viên Hội đồng đã có ý kiến nhận xét đối với luận án.

Sau phiên họp kín, Hội đồng thống nhất cho phép nghiên cứu sinh hoàn thiện luận án để chuẩn bị cho các bước tiếp theo.

Trả lời