Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Sáng ngày 2/3, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Ngọc Ánh với đề tài luận án: “Nghiên cứu, đánh giá tổn thất và thiệt hại hệ sinh thái rừng ngập mặn Vườn quốc gia Mũi Cà Mau liên quan đến biến đổi khí hậu”, ngành: Biến đổi khí hậu; Mã số: 9440221.

GS.TS. Trần Thọ Đạt chủ trì buổi họp

Tới dự buổi đánh giá cấp Viện của NCS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh có đại diện cơ sở đào tạo là PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng (Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu), PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Phó Viện trưởng), cùng đại diện các cơ quan phối hợp đào tạo với Viện và các chuyên gia thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường.

Tại buổi đánh giá, TS. Trần Thanh Thủy (Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế) đã tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và công bố Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện cho NCS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh.

TS. Trần Thanh Thủy công bố quyết định thành lập hội đồng

Trước đó, Hội đồng đánh luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-VKTTVBĐKH, ngày 5 tháng 1 năm 2023 của Viện Trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu với 7 thành viên gồm: GS. TS. Trần Thọ Đạt (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) là Chủ tịch Hội đồng; TS. Đặng Quang Thịnh (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) là Ủy viên Thư ký; GS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương (Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) là Ủy viên phản biện 1; PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) là Ủy viên phản biện 2; PGS. TS. Lê Xuân Cảnh (Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật) là Ủy viên phản biện 3; PGS. TS. Nguyễn An Thịnh (Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội) và TS. Nguyễn Tuấn Quang (Cục Biến đổi khí hậu) là Ủy viên.

Dưới sự chủ trì của GS. TS. Trần Thọ Đạt, các thành viên trong Hội đồng đã nghe NCS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh trình bày tóm tắt các nội dung của luận án gồm: Mục tiêu, đối tượng, phạm vi, nội dung nghiên cứu… Với những kết quả đã đạt được, luận án đóng góp ý nghĩa khoa học và thực tiễn trong công tác nghiên cứu và hoạch định chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), quản lý và phục hồi rừng ngập mặn.

NCS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh trình bày nội dung luận án

Đặc biệt, trong bối cảnh các nghiên cứu toàn diện về tổn thất và thiệt hại (TT&TH) vẫn còn hạn chế, chưa có tài liệu hướng dẫn đánh giá TT&TH do BĐKH cũng như các quy trình, phương pháp, công cụ áp dụng, đặc biệt với các loại hình TT&TH phi kinh tế. Tại Việt Nam, vấn đề TT&TH phi kinh tế, cụ thể là với hệ sinh thái rừng ngập mặn liên quan đến BĐKH chưa được nghiên cứu. Do vậy, trong phạm vi thực hiện, Luận án đã làm rõ cơ sở khoa học về TT&TH hệ sinh thái rừng ngập mặn liên quan đến BĐKH trên cơ sở nghiên cứu tổng quan về đánh giá TT&TH nói chung và đối với HST RNM nói riêng liên quan đến BĐKH.

Cùng với đó, luận án đã đề xuất phương pháp, quy trình đánh giá TT&TH đối với hệ sinh thái rừng ngập mặn liên quan đến BĐKH. Trên cơ sở đó, bằng việc kết hợp giữa các phương pháp đánh giá định tính và định lượng, Luận án đã đánh giá được TT&TH đối với hệ sinh thái rừng ngập mặn tại vườn quốc gia Mũi Cà Mau liên quan đến BĐKH và đề xuất các giải pháp giảm thiểu TT&TH đối với hệ sinh thái rừng ngập mặn trước bối cảnh BĐKH ngày càng diễn biến phức tạp.

Toàn cảnh buổi đánh giá luận án của NCS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Sau phần trình bày của NCS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh, các thầy cô trong Hội đồng đã lần lượt đọc ý kiến phản biện. Kết thúc phiên họp kín, các thành viên Hội đồng đánh giá NCS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh đủ tiêu chuẩn đạt trình độ tiến sĩ. Tuy nhiên, NCS. cần sửa chữa và hoàn thiện Luận án theo Quyết nghị của Hội đồng trước khi nộp cho Thư viện Quốc gia.

Một số hình ảnh của buổi chấm luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh:

GS.TS. Trần Thọ Đạt phát biểu

PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng, đại diện cơ sở đào tạo phát biểu và tặng hoa NCS

Đại diện cơ quan công tác phát biểu và tặng hoa NCS

Các thầy cô chụp ảnh cùng NCS

NCS phát biểu tại buổi đánh giá.