Hội thảo luận án tiến sĩ của NCS. Phạm Thị Thu Hương

Ngày 03/12/2020, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) đã tổ chức Hội thảo luận án tiến sĩ cho NCS. Phạm Thị Thu Hương với đề tài luận án: “Nghiên cứu cơ chế, chính sách nhằm huy động nguồn lực tài chính từ khu vực tư nhân trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam”, ngành: Biến đổi khí hậu, mã số: 9440221.

Tham dự buổi Hội thảo luận án tiến sĩ của NCS. Phạm Thị Thu Hương có các nhà khoa học trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng một số cán bộ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Hội đồng và các nhà khoa học tham gia buổi hội thảo đã đặt ra nhiều câu hỏi, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cho các nội dung Luận án của NCS.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi hội thảo:
 
 
 
 

Trả lời