Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020

 

Chiều 09/12, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 tại phòng họp 116-118 của Viện.

Hội đồng do PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu chủ trì.

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng đã nghe các thành viên lần lượt trình bày các nội dung liên quan đến 9 nhiệm vụ chính gồm:

Nhiệm vụ 1: Quản lý tổ chức cán bộ, tài chính và hành chính, quản trị của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu;

Nhiệm vụ 2: Xây dựng kế hoạch và quản lý khoa học và công nghệ; Thông tin, tuyên truyền KH và CN; Hợp tác quốc tế; Quản lý, vận hành, sử dụng trang thiết bị KH và CN của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu;

Nhiệm vụ 3: Đánh giá điều kiện khí hậu và cung cấp các bản tin dự báo (thời tiết, mưa lớn, xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) và khí hậu) năm 2020;

 

Nhiệm vụ 4: Nghiên cứu, đánh giá điều kiện KTNN vụ Đông xuân, vụ Mùa và giám sát, cảnh báo các hiện tượng thời bất lợi ảnh hưởng đến SXNN phục vụ xây dựng và cung cấp bản tin thông báo khí tượng nông nghiệp năm 2020 của 9 vùng sinh thái;

Nhiệm vụ 5: Nghiên cứu, đánh giá đặc điểm, diễn biến và cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn, hải văn;

 

Nhiệm vụ 6: Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường và công nghệ xử lý chất thải;

Nhiệm vụ 7: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đo đạc, viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, môi trường;

Nhiệm vụ 8: Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ triển khai thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí của Việt Nam;

Nhiệm vụ 9: Đánh giá đặc điểm, diễn biến các yếu tố khí tượng, dự báo thủy triều, xâm nhập mặn, sóng ven bờ tại khu vực Nam Bộ.

Kết thúc buổi nghiệm thu, các nhiệm vụ đều được đánh giá là đã đạt những mục tiêu đề ra.

Trả lời