Hội thảo khoa học đề tài cấp Bộ

Sáng 13/6/2017, tại phòng họp 116-118 Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức hội thảo khoa học của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu vai trò của điều kiện khí tượng thủy văn mặt đệm và sử dụng nước trên lưu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai trong sự hình thành tài nguyên nước dưới đất vùng hạ lưu và đề xuất định hướng và giải pháp khai thác hợp lý” do PGS. TS. Hoàng Minh Tuyển làm chủ nhiệm.

PGS. TS. Dương Hồng Sơn, Phó Viện trưởng Viện KTTVBĐKH chủ trì hội thảo, PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện KTTVBĐKH đại diện lãnh đạo viện tham dự và các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài Viện tham dự: PGS. TS. Trần Thanh Xuân; PGS. TS. Ngô Trọng Thuận; PGS. TS. Lã Văn Chú; và các cán bộ trong và ngoài Viện.

Hội thảo đã nghe các bài trình bày: 1. Tính cấp thiết, mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, nội dung và các sản phẩm dự kiến của đề tài do PGS. TS. Hoàng Minh Tuyển chủ nhiệm đề tài trình bày; 2. Thiết lập mô hình SWAT do ThS. Lê Tuấn Nghĩa trình bày; 3. Mô hình MODFLOW do ThS. Trần Đức Thiện trình bày.

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội thảo

Sau khi nghe các tác giả trình bày báo cáo, PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo đối với chủ nhiệm đề tài và các cộng tác viên đối với việc thực hiện đề tài đảm bảo chất lượng, đảm bảo tiến độ. Viện trưởng cũng nhấn mạnh việc tổ chức hội thảo để có được những đóng góp quý báu của các chuyên gia đầu ngành là rất quan trọng.

Các chuyên gia đóng góp ý kiến để chủ nhiệm đề tài và cộng tác viên tiếp thu, hoàn thiện báo cáo tổng kết đảm bảo mục tiêu của đề tài đã đặt ra.

Một số hình ảnh tại hội thảo

 

PGS. TS. Hoàng Minh Tuyển trình bày tại hội thảo

 

ThS. Lê Tuấn Nghĩa trình bày tại hội thảo

 

ThS. Trần Đức Thiện trình bày tại hội thảo

 

Toàn thể hội thảo

Phòng KHĐTHTQT

Trả lời