Hội thảo kỹ thuật “Dự tính khí hậu Việt Nam bằng mô hình NorESM”

Ngày 07/11/2014, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTV&BĐKH) đã tổ chức hội thảo kỹ thuật “Dự tính khí hậu Việt Nam bằng mô hình NorESM” tại Khách sạn Bảo Sơn, Hà Nội.

Ngày 07/11/2014, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTV&BĐKH) đã tổ chức hội thảo kỹ thuật “Dự tính khí hậu Việt Nam bằng mô hình NorESM” tại Khách sạn Bảo Sơn, Hà Nội. Đây là hội thảo kỹ thuật lần thứ 2 của Dự án “Ứng dụng mô hình hệ thống Trái Đất của Na Uy xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, nghiên cứu gió mùa và các hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam” do Chính phủ Hoàng gia Na Uy tài trợ. Tham dự hội thảo có Ông Vũ Minh Đức, đại diện Đại sứ quán Hoàng gia Na Uy tại Hà Nội, GS. TS, Trần Thục, Giám đốc dự án; PSG.TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện Khoa học KTTV&BĐKH; các đại diện đến từ các Vụ chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan cùng đông đảo các nhà khoa học.

Việc xây dựng và cập nhật các kịch bản BĐKH, nước biển dâng là nhiệm vụ được xác định rõ trong Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH và Chiến lược quốc gia về BĐKH của Việt Nam. Viện Khoa học KTTV&BĐKH được Bộ TN&MT giao nhiệm vụ xây dựng các kịch bản BĐKH, nước biển dâng cho Việt Nam năm 2009, cập nhật năm 2012 và tiếp tục cập nhật vào năm 2015 theo lộ trình cập nhật kịch bản toàn cầu trong Báo cáo lần thứ 5 của Ban Liên chính phủ về BĐKH (IPCC-AR5, 2015). Thời gian qua, Viện đã triển khai nhiều hoạt động để nghiên cứu, xây dựng và cập nhật kịch bản BĐKH, nước biển dâng.

Từ năm 2012, được sự tài trợ của Chính phủ Hoàng gia Na Uy, Viện Khoa học KTTV&BĐKH đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Khí hậu Bjerknes của Na Uy thực hiện dự án “Ứng dụng mô hình hệ thống Trái Đất của Na Uy xây dựng kịch bản BĐKH, nghiên cứu hệ thống gió mùa và các hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam”. Tại hội thảo, các báo cáo viên đã giới thiệu các kết quả dự tính khí hậu Việt Nam theo các nội dung chính:

– Dự tính nhiệt độ, lượng mưa;

– Dự tính hoàn lưu;

– Dự tính các cực trị khí hậu.

Các nhà khoa học đã đánh giá cao các kết quả dự án, cả về khối lượng và chất lượng và cũng đã có những đóng góp giúp Viện hoàn thiện thêm các sản phẩm của Dự án. Các kết quả của dự án sẽ được xem xét để sử dụng trong nhiệm vụ cập nhật các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng của Viện, phiên bản 2015.
 
Toàn thể hội thảo

Trả lời