Hội thảo luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Trâm Anh

Ngày 04/11/2020, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) đã tổ chức Hội thảo luận án tiến sĩ cho NCS. Nguyễn Trâm Anh với đề tài luận án: Nghiên cứu hệ sinh thái đất ngập nước đô thị nội thành Hà Nội phục vụ phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, ngành: Biến đổi khí hậu, mã số: 9440221.

Tham dự buổi Hội thảo luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Trâm Anh có các nhà khoa học trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng một số cán bộ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Hội đồng và các nhà khoa học tham gia buổi hội thảo đã đặt ra nhiều câu hỏi, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cho nội dung của các Luận án của NCS.

 
        Dưới đây là một số hình ảnh của buổi hội thảo:
 
 
 
 
 
 

Trả lời