Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở do ThS. Vũ Minh Tâm làm chủ nhiệm

Đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu CSKH đề xuất định hướng ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu” do ThS. Vũ Minh Tâm làm chủ nhiệm vừa được trình bày trước Hội đồng nghiệm thu chiều 29/12 tại Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTV&BĐKH).

 

PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học KTTV&BĐKH làm chủ tịch Hội đồng

Hội đồng nghiệm thu do PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học KTTV&BĐKH làm Chủ tịch Hội đồng. Thành viên trong ban Hội đồng là những chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường, khí tượng thủy văn, công nghệ, chiến lược như: PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh, PGS. TS. Hoàng Minh Tuyển, PGS. TS. Ngô Trọng Thuận.

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Phùng Thị Thu Trang đã đại diện nhóm thực hiện trình bày về các nội dung của đề tài.

Mục tiêu đề ra của đề tài gồm: 1) Đánh giá các kết quả thực hiện các nhiệm vụ KHCN giai đoạn 2016-2020 của các lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; 2) Đề xuất được nội dung chương trình Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu giai đoạn 2021- 2025.

Từ các mục tiêu ban đầu, chủ nhiệm đề tài đã nghiên cứu và đưa ra các sản phẩm đáp ứng yêu cầu đề ra như:

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện KHCN trong các lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020;

Báo cáo xác định các nội dung định hướng phát triển ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025;

Dự thảo Khung chương trình định hướng phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025;

Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài.

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu 

Các chuyên gia trong Hội đồng đã đưa ra ý kiến đóng góp, bổ sung cho việc hoàn thiện các sản phẩm nghiên cứu của đề tài. Kết quả, đề tài được các thành viên Hội đồng đánh giá đạt có chỉnh sửa.

Trả lời