Nghiệm thu niên độ dự án “Phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão và nước dâng do bão”

Ngày 14/12, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) đã tổ chức hội đồng nghiệm thu niên độ cho dự án “Phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão và nước dâng do bão” do Viện phối hợp thực hiện cùng Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà chủ trì buổi nghiệm thu

Buổi nghiệm thu diễn ra dưới sự chủ trì của PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Viện trưởng Viện KTTVBĐKH) với sự tham dự của các thành viên hội đồng, các chuyên gia thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng nhóm thực hiện dự án.

Tại buổi nghiệm thu, TS. Vũ Văn Thăng đã đại diện nhóm thực hiện trình bày các nội dung của dự án và kết quả đạt được năm 2023. Theo đó, dự án xác định mục tiêu phân vùng rủi ro thiên tai và cảnh báo thiên tai, đặc biệt là áp thấp nhiệt đới, bão và nước dâng do bão phục vụ công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu nhằm triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai.

TS. Vũ Văn Thăng trình bày nội dung thực hiện của dự án

Từ mục tiêu trên, dự án đã triển khai thành 9 nội dung thực hiện. Trong đó, riêng năm 2023, nhóm thực hiện dự án đã triển khai hoàn thiện sản phẩm của nội dung 2 và nội dung 5. Cụ thể, các sản phẩm tổng hợp và báo cáo niên độ năm 2023 gồm: Báo cáo mô phỏng lại các tình huống áp thấp nhiệt đới, bão khi đổ bộ bằng mô hình số phân giải cao để chi tiết cường độ gió, mưa đối với các điểm, vùng không có số liệu đo thực tế; Báo cáo đánh giá tính dễ bị tổn thương do áp thấp nhiệt đới, bão và nước dâng do bão tại các tỉnh, thành phố; Bản đồ tính dễ bị tổn thương do áp thấp, bão tỷ lệ 1: 50.000 cho 02/28 tỉnh/ thành phố ven biển là tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng: 24 mảnh; Báo cáo kết quả thành lập bản đồ tính dễ bị tổn thương do áp thấp nhiệt đới, bão tỷ lệ 1:50.000 cho tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng; Báo cáo niên độ năm 2023 của dự án.

Toàn cảnh buổi đánh giá

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong hội đồng đã lần lượt đưa ra nhận xét về sản phẩm của dự án. Các ý kiến đều cho rằng nhóm thực hiện đã hoàn thành số lượng các sản phẩm theo yêu cầu trong thuyết minh đề cương. Tuy nhiên, nhóm cần chỉnh sửa theo các góp ý để nâng cao chất lượng sản phẩm.