Tự hào là cơ quan khoa học dẫn đầu trong nghiên cứu và đào tạo các lĩnh vực khí tượng thủy văn, tài nguyên nước, môi trường và biến đổi khí hậu

 Viện Khí tượng Thủy văn, tiền thân của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH), được thành lập tại Thông tư số 04 TC/KTTV ngày 18/3/1977 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Viện được công nhận là một trong 41 Viện đầu ngành của cả nước.

 Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã từng bước khẳng định trở thành cơ quan khoa học dẫn đầu trong nghiên cứu và đào tạo các lĩnh vực Khí tượng và Khí hậu học, Thủy văn học, Hải dương học; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững. Đây chính là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc của các thế hệ cán bộ, viên chức và người lao động của Viện trong những năm qua. Đối với nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, Viện đã chủ trì và triển khai thành công 02 Chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp Nhà nước: “Cân bằng nước và tài nguyên nước mặt Việt Nam”, “Khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và an ninh quốc phòng các khu vực và lãnh thổ” và thực hiện thành công gần 400 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó có trên 50 đề tài thuộc các Chương trình cấp Nhà nước. Các kết quả nghiên cứu có ý nghĩa khoa học, thực tiễn, đã và đang được ứng dụng tại các đơn vị trong và ngoài Bộ TN&MT, góp phần nâng cao chất lượng dự báo, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH). Nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2017, Viện KTTVBĐKH xin giới thiệu lại Chuyên trang 40 năm Viện KTTVBĐKH trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 
KHĐTHTQT 

Trả lời