Danh mục đề tài NCKH Cấp Quốc gia

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian bắt đầu thực hiện

Thời gian kết thúc

Ghi chú

36

Nghiên cứu, đánh giá sự tích tụ và tác động của vi nhựa (Microplastic) đến hệ sinh thái cửa sông ven biển Nam Trung Bộ

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoài

1/2023

12/2025

ĐTĐL.CN-53/22

35

Nghiên cứu khả năng chống chịu của hệ thống công trình phòng chống lũ, xây dựng công nghệ nhận dạng lũ lớn, tổ hợp lũ bất lợi trên lưu vực sông Hồng và đề xuất giải pháp ứng phó.

TS. Lương Hữu Dũng

12/2022

12/2024

ĐTĐL.CN-47/22

34

Nghiên cứu xây dựng phương pháp luận theo tiếp cận kết hợp “từ trên xuống” và “từ dưới lên” đánh giá rủi ro nguồn nước do thay đổi chế độ thủy văn dưới tác động của thay đổi khu vực và toàn cầu.

TS. Trần Văn Trà

10/2021

03/2024

ĐTĐL.CN-60/21

33

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc trường mưa trong bão và thử nghiệm xây dựng mô hình dự báo phân bố mưa trong bão cho Việt Nam bằng số liệu vệ tinh.

PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà

2021

2024

ĐTĐL.CN-59/21

32

Nghiên cứu các yếu tố và cơ chế ảnh hưởng đến sự thay đổi cường độ, hướng di chuyển của xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông và xây dựng phương pháp dự báo sớm

TS. Vũ Văn Thăng

2021

2024

ĐTĐL.CN.119/21

31

Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai bão và áp thấp nhiệt đới theo các bản tin dự báo khí tượng thủy văn và áp dụng thử nghiệm cho khu vực Bắc Trung Bộ

TS. Nguyễn Xuân Hiển

2019

2020

KC.08.36/16-20

30

Nghiên cứu đề xuất hệ thống giám sát – báo cáo – thẩm định (MRV) các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

TS. Phạm Thanh Long

2018

2020

BĐKH.32/16-20

29

Nghiên cứu các giải pháp khoa học và Công nghệ quản lý đa thiên tai, xây dựng công cụ hỗ trợ ra quyết định ứng phó với đa thiên tai, áp dụng thí điểm cho khu vực ven biển Trung Trung Bộ

PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương

2018

2020

KC.08.24/16-20

28

Xây dựng mô hình quản lý tổng hợp, tuần hoàn và tái sử dụng chất thải của một số làng nghề tái chế lưu vực sông Nhuệ-Đáy

TS. Đỗ Tiến Anh

2018

2020

KC.08.20/16-20

27

Nghiên cứu xây dựng hệ thống nghiệp vụ dự báo định lượng mưa khu vực Nam Bộ và cảnh báo mưa lớn hạn cực ngắn cho thành phố Hồ Chí Minh

TS. Vũ Văn Thăng

2017

2020

KC.08.14/16-20

26

Nghiên cứu xây dựng hệ thống nghiệp vụ dự báo khí hậu hạn mùa cho Việt Nam bằng các mô hình động lực

TS. Mai Văn Khiêm

2016

2019

KC.08.01/16-20

25

Nghiên cứu luận cứ khoa học cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam

TS. Nguyễn Văn Hiệp

2014

2015

BĐKH. 43

24

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển mô hình công nghệ tích hợp tiên tiến có tận thu và sử dụng năng lượng tái tạo để xử lý hiệu quả, bền vững nguồn thải hỗn hợp rắn – lỏng từ các lò giết mổ tập trung

TS. Đỗ Tiến Anh

2014

2015

KC.08. 31/11-15

23

Xây dựng atlat khí hậu và biến đổi khí hậu Việt Nam

TS. Mai Văn Khiêm

2013

2014

BĐKH.17

22

Nghiên cứu phát triển bộ chỉ số thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu

TS. Huỳnh Thị Lan Hương

2013

2014

BĐKH.16

21

Nghiên cứu điều kiện khí hậu, khí hậu nông nghiệp phục vụ phát triển kinh tế- xã hội và phòng tránh thiên tai vùng Tây Nguyên

TS. Hoàng Đức Cường

2013

2014

CT Tây Nguyên 3_Mã số KHCN – TN3/11-15

20

Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo hạn hán cho Việt Nam với thời hạn đến 3 tháng (KC.08.17/11.15)

PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng

2012-

2014

KC.08/11-15

19

Nghiên cứu khí hậu nông nghiệp phục vụ phát triển cà phê chè ở Tây Nguyên

ThS. Ngô Tiền Giang

2012

2014

KC.06/11-15

18

Nghiên cứu xây dựng phương án đàm phán khung của việt Nam về Biến đổi khí hậu, những vấn đề lớn trong đàm phán giai đoạn sau năm 2012 đến năm 2020 và định hướng đến năm 2050

Trần Thị Minh Hà

2011

2013

BĐKH.14

17

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sự biến đổi tài nguyên nước đồng bằng sông Cửu Long

PGS.TS. Trần Hồng Thái

2011

2013

BĐKH.08

16

Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

PGS.TS. Trần HồngThái

2011

2011

CT MTQG BĐKH

15

Khảo sát, tính toán chế độ động lực bồi lắng, xói lở khu vực Cà Mau do tác động của biến đổi khí hậu

TS.Doãn Hà Phong

2011

2012

CT MTQG BĐKH

14

Xây dựng kịch bản nước biển dâng trong thế kỷ 21 cho Việt Nam theo các đơn vị hành chính cấp tỉnh ven biển, đáp ứng được các yêu cầu đánh giá tác động của nước biển dâng đối với các lĩnh vực KTXH khác nhau ở quy mô quốc gia và nhỏ hơn.

ThS. Nguyễn Xuân Hiển

2010

2011

CT MTQG BĐKH

13

Cập nhật và xây dựng bổ sung các kịch bản BĐKH trong thế kỷ 21 cho Việt Nam và các đơn vị hành chính cấp tỉnh đáp ứng được các yêu cầu đánh giá tác động của BĐKH đối với các lĩnh vực KTXH khác nhau ở quy mô quốc gia và nhỏ hơn. Các yếu tố dự kiến là nhiệt

TS. Hoàng Đức Cường

2010

2011

CT MTQG BĐKH

12

Xây dựng các bản đồ ngập lụt theo các kịch bản nước biển dâng và đánh giá ảnh hưởng của nước biển dâng có tính đến tác động cực đoan của các yếu tố khí tượng thủy văn, khí tượng thủy văn biển do biến đổi khí hậu đến phát triển KT-XH ở các tính ĐBSH, ĐBSCL

ThS. Ngô Tiền Giang

2010

2011

CT MTQG BĐKH

11

Thu thập và xử lý bản đồ địa hình dạng số của các vùng ven biển trong phạm vi cả nước (tỷ lệ 1/2000, 1/5000 cho khu vực TP Hồ Chí Minh; 1/5000 cho vùng đồng bằng sông Cửu Long và 1/25000 cho các vùng ven biển còn lại: (i) chuyển đổi các bản đồ số sang địn

TS. Doãn Hà Phong

2010

2011

CT MTQG BĐKH

10

Tổng hợp, phân tích, lựa chọn các kịch bản nước biển dâng trên thế giới phù hợp để cập nhật và xây dựng các kịch bản nước biển dâng đặc thù cho các vùng ven biển Việt Nam theo từng giai đoạn từ 2020 đến 2100. Các kịch bản có cơ sở khoa học và thực tiễn

ThS. Nguyễn Xuân Hiển

2010

2011

CT MTQG BĐKH

9

Đánh giá xu thế biến đổi của các yếu tố khí hậu: nhiệt độ, lượng mưa, mực nước biển, thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán, …)

TS. Nguyễn Văn Thắng

2010

2011

CT MTQG BĐKH

8

Đánh giá mức độ dao động và tính chất của các yếu tố và hiện tượng khí hậu, đặc biệt là nhiệt độ, lượng mưa, thiên tai và các hiện tượng khí hậu cực đoan

TS. Nguyễn Văn Thắng

2010

2011

CT MTQG BĐKH

7

Xây dựng phương pháp luận để đánh giá dao động và biến đổi khí hậu

TS. Nguyễn Văn Thắng

2010

2011

CT MTQG BĐKH

6

Xây dựng Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia về biến đổi khí hậu

TS. Nguyễn Thị Hiền Thuận

2010

2011

CTMTQG

5

Nghiên cứu xây dựng bản đồ sương muối phục vụ phát triển cao su và cà phê ở một số tỉnh vùng miền núi phía Bắc bằng công nghệ GIS và viễn thám

TS. Dương Văn Khảm

2010

2011

CTMTQG

4

Xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH

2008

2008

CTMTQG

3

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế xã hội và đề xuất giải pháp chiến lược giảm nhẹ, thích nghi phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội ở Việt Nam (Mã số: KC.08/06-10)

Nguyễn Văn Thắng

2007

2010

KC.08/06-10

2

Kiểm kê, đánh giá tài nguyên khi hậu Việt Nam

TSKH Nguyen Duy Chinh

2003

2005

Độc lập cấp nhà nước

1

Điều tra nghiên cứu về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên vùng biển Tây Nam, phục vụ một số nhiệm vụ kinh tế – xã hội cấp bách hiện nay (Chương trình biển KT03-22).

TSKH Phan Văn Hoặc

2000

2001

KT03-22

 

Trả lời