Danh mục các đề tài dự án của Viện

Các dự án do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu bao gồm 

STT

Tên đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ

Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

SỰ NGHIỆP KINH TẾ

1.

Xây dựng hệ thống phân tích, dự báo và cung cấp các sản phẩm khí hậu, Bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định cảnh báo một số loại thiên tai khí hậu chính phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và phòng chống thiên tai

2012-2019

Dự án

Đã quyết toán hoàn thành

(QĐ 185/QĐ-VKTTVBĐKH 29/5/2020)

2.

Xây dựng bộ bản đồ hạn hán cho Việt Nam

2013-2019

Đã quyết toán hoàn thành

(QĐ 184/QĐ-VKTTVBĐKH 29/5/2020)

3.

Điều chỉnh bổ sung mực nước tương ứng các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước

2013-2019

ok

Dự án

Đã quyết toán hoàn thành

(QĐ 182/QĐ-VKTTVBĐKH 29/5/2020)

4.

Cập nhật, ban hành phân vùng bão, trong đó phân vùng gió cho các vùng ở sâu trong đất liền khi bão mạnh, siêu bão đổ bộ

2015-2016

Dự án

Đã phê duyệt hoàn thành 475/QĐ-BTNMT 23/3/2017

5.

Xây dựng hệ thống đường cong Cường độ mưa- Thời đoạn – Tần xuất (IDF) để tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế xã hội

2014-2019

Dự án

Đã quyết toán hoàn thành

(QĐ 183/QĐ-VKTTVBĐKH 29/5/2020)

6.

Tăng cường năng lực phục vụ quản lý thiên tai (lũ lụt, lũ quét) và bảo vệ môi trường nước các lưu vực sông biên giới thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng

2016-2020

Dự án

Đã quyết toán hoàn thành

1586/QĐ-BTNMT 13/8/2021

7.

Xác định tuyến thoát lũ và chỉ giới thoát lũ hạ lưu một số hệ thống sông chính ven biển Miền Trung, phục vụ ứng phó, phòng chống thiên tai và quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội

2016 – 2021

Dự án

Đã nghiệm thu cơ sở

8.

Xây dựng hệ thống công cụ hỗ trợ giám sát và cảnh báo thiên tai phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai ở vùng đồng bằng sông Cửu Long dưới tác động của biến đổi khí hậu

2021-2024

Dự án

QĐ 2256/QĐ-BTNMT ngày 18/11/2021

SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG

9.

Điều tra, khảo sát điều kiện tự nhiên – dòng chảy, địa hình, địa chất lòng sông nhằm xác định nguyên nhân gây sạt lở bờ sông Hậu (đoạn chảy qua An Giang) và đề xuất kế hoạch tổng thể khắc phục

2013-2015

Dự án

Đã phê duyệt hoàn thành

(QĐ 1042/QĐ-BTNMT 10/5/2016)

10.

Điều tra, khảo sát xác định nguồn gốc và đặc tính ô nhiễm nitrate (NO3-) và phosphat (PO4)3- phục vụ kiểm soát nguồn ô nhiễm nước mặt hạ lưu sông Cầu

2017-2018

Dự án

Đã phê duyệt hoàn thành 115/QĐ-VKTTVBĐKH-KHTC 18/4/2019

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

SỰ NGHIỆP KINH TẾ

11.

Xây dựng phương pháp luận để đánh giá dao động và biến đổi khí hậu

2010-2011

Nhiệm vụ

Đã nghiệm thu/quyết toán

12.

Đánh giá mức độ và tính chất dao động của các yếu tố và hiện tượng khí hậu, đặc biệt là nhiệt độ và lượng mưa, thiên tai và các hiện tượng khí hậu cực đoan

2010-2011

Nhiệm vụ

Đã nghiệm thu/quyết toán

13.

Đánh giá xu thế biến đổi của các yếu tố khí hậu: nhiệt độ và lượng mưa, mực nước biển, thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán)

2010-2011

Nhiệm vụ

Đã nghiệm thu/quyết toán

14.

Tổng hợp, phân tích, lựa chọn các kịch bản nước biển dâng trên thế giới phù hợp để cập nhật và xây dựng các kịch bản nước biển dâng đặc thù cho các vùng ven biển Việt Nam theo từng giai đoạn từ 2020 đến 2100.

2010-2011

Nhiệm vụ

Đã nghiệm thu/quyết toán

15.

“Bổ sung, cập nhật mô hình số độ cao (MHSĐC) khu vực ven biển Việt Nam phục vụ xây dựng bản đồ nước biển dâng theo các tỉ lệ thích hợp”

2010-2011

Nhiệm vụ

Đã nghiệm thu/quyết toán

16.

Xây dựng các bản đồ ngập lụt theo các kịch bản NBD và đánh giá nhả hưởng của NBD có tính đến tác động cực đoan của các yếu tố khí tượng thủy văn, khí tượng thủy văn biển do BĐKH đến phát triển KT – XH ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh vùng ven biển Việt Nam”

2010-2011

Nhiệm vụ

Đã nghiệm thu/quyết toán

17.

Cập nhật và xây dựng bổ sung các kịch bản BĐKH trong thế kỷ 21 cho Việt Nam và các đơn vị hành chính cấp tỉnh

2010-2011

Nhiệm vụ

Đã nghiệm thu/quyết toán

18.

Xây dựng kịch bản nước biển dâng trong thế kỷ 21 cho Việt Nam theo các đơn vị hành chính cấp tỉnh ven biển, đáp ứng được các yêu cầu đánh giá tác động của nước biển dâng đối với các lĩnh vực KTXH khác nhau ở quy mô quốc gia và nhỏ hơn.

2010-2011

Nhiệm vụ

Đã nghiệm thu/quyết toán

19.

Xây dựng kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với BĐKH

2010-2011

Nhiệm vụ

Đã nghiệm thu/quyết toán

20.

Khảo sát, tính toán chế độ động lực bồi lắng, xói lở khu vực Cà Mau do tác động của biến đổi khí hậu

2010-2012

Dự án

Đã phê duyệt Hoàn thành DA tại QĐ 292/QĐ-BTNMT 7/3/2014

21.

Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm khí hậu cho Việt Nam

2012-2014

Dự án

Đã phê duyệt hoàn thành

(QĐ 2600/QĐ-BTNMT 12/10/2015)

22.

Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam

2015

Dự án

Đã phê duyệt hoàn thành

(QĐ 1043/QĐ-BTNMT 10/5/2016)

23.

Xây dựng Chương trình “Cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, trượt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn”

2017

ok

Dự án

TTgCP đã phê duyệt Chương trình tại QĐ số 705/QĐ-TTg 7/6/2018

24.

Xây dựng Đề án thích ứng biến đổi khí hậu phát triển bền vững vùng Duyên hải Miền trung

2017

Dự án

Đã nghiệm thu

SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG

25.

Điều tra, khảo sát, xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét khu vực Miền Trung, Tây Nguyên, và xây dựng hệ thống thí điểm phục vụ cảnh báo cho các địa phương có nguy cơ cao xảy ra lũ quét phục vụ công tác quy hoạch, chỉ đạo điều hành phòng tránh thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu

2012-2017

Dự án

Đã phê duyệt hoàn thành

(QĐ 932/QĐ-BTNMT 16/4/2019)

26.

Đánh giá khí hậu quốc gia

2018-2020

 Dự án

Đã quyết toán hoàn thành

1895/QĐ-BTNMT 4/10/2021

27.

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu của Việt Nam

2018-2020

Đã quyết toán hoàn thành

1894/QĐ-BTNMT 4/10/2021

28.

Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

2018-2020

 Dự án

Đã quyết toán hoàn thành

1896/QĐ-BTNMT 4/10/2021

29.

Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam

2018-2020

Dự án

Đã quyết toán hoàn thành

1603/QĐ-BTNMT 17/8/2021

30.

Triển khai một số hành động chính sách bắt buộc về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng biến đổi khí hậu trong Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

2018-2020

Đã quyết toán hoàn thành

1467/QĐ-BTNMT 27/7/2021

 31.

Phân vùng rủi ro thiên tai và lập Bản đồ cảnh bảo lũ, ngập lụt

2021-2023

Dự án QĐ 3084/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2020

 32.

Điều tra khảo sát vết cacbon và đề xuất hệ thống giám sát cacbon đen ở Việt Nam.

20212023

Dự án QĐ 768/QĐ-BTNMT ngàt 23/04/2021
33. Triển khai hoạt động quan trắc lắng đọng axit trong khuôn khổ Mạng lưới giám sát lắng đọng axit vùng Đông Nam Á 2023 QĐ 322/QĐ-VKTTVBĐKH ngày 30/12/2022
34. Dự báo thời tiết, mưa lớn và quỹ đạo bão, áp thấp nhiệt đới bằng mô hình số trị 2023 QĐ 321/QĐ-VKTTVBĐKH ngày 30/12/2022
35. Phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa tại khu vực Trung du và miền núi 2021-2024 Dự án QĐ 1740/QĐ-BTNMT ngàt 09/09/2021
36. Phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão và nước dâng do bão 2022-2024 Dự án QĐ 1097/QĐ-BTNMT ngày 25/05/2022

Trả lời